رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به‌اشتباه درک شده و معمولاً با نقش‌های سازمانی دیگر اشتباه گرفته می‌شود. نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به خاطر همپوشانی با نقش مدیر پروژه اشتباه گرفته می‌شود؛ بااین‌حال، آن‌ها هر دو از نقش‌های حیاتی در برنامه‌ها و پروژه‌ها به‌حساب می‌آیند....
یک تحلیلگر کسب‌وکار چه مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

یک تحلیلگر کسب‌وکار چه مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

این کار شامل بسیاری از مهارت‌های نرم می‌شود که بیشتر انسان‌محور هستند تا فناوری محور. تحلیلگران باید چگونگی استفاده از انواع تکنیک‌های استخراج و چگونگی ارائه اطلاعات به زبان اشکال را بدانند. تحلیلگر تأثیرگذار کسب‌وکار، ارتباطات قوی و مهارت‌های فردی را بادانش فنی حوزه...