BABOK یک استاندارد شناخته‌شده جهانی در زمینه تجزیه و تحلیل کسب و کار است که زمینه‌های دانش تجزیه ‌و‌ تحلیل تجارت، وظایف، صلاحیت‌های اساسی، تکنیک‌ها و دیدگاه‌های مربوط به نحوه دستیابی به تجزیه ‌و ‌تحلیل کسب‌و‌کار را توصیف می‌کند. محتوای اصلی این کتاب شامل شرح وظایف تحلیلگران کسب‌وکار است که در حوزه‌های مختلف دانش سازمان‌دهی شده است.

راهنمای BABOK از پنج بخش کلیدی زیر تشکیل‌شده است:

 • مفاهیم اصلی
 • وظایف و حوزه‌های دانش
 • توانایی‌ها
 • تکنیک‌ها
 • چشم‌اندازها

مفاهیم اصلی

مفاهیم اصلی، ستون BABOK هستند. تحلیل کسب‌وکار، بر اساس همین مفاهیم شکل‌گرفته‌اند. این مفاهیم همچنین قسمتی از مدل مفاهیم اصلی تحلیل کسب‌وکار یا همان BACCM را تشکیل می‌دهد. در مدل مذکور، مفاهیم اساسی تحلیل کسب‌وکار مانند تغییر، ارزش، ذی‌نفعان و … تعریف‌شده و روابط میان این مفاهیم مشخص می‌شود.

وظایف و حوزه‌های دانش

تحلیل کسب‌وکار به ۶ حوزه دانشی تقسیم‌بندی شده است. این ۶ حوزه تمام قسمت‌های تحلیل کسب‌وکار را تحت پوشش قرار می‌دهند. نکته مهم این است که این حوزه‌های دانشی بیانگر یک رابطه خطی و سلسله مراتبی نیستند بلکه بنا به نوع تحلیل کسب‌وکار می‌توانند به‌جای هم استفاده شوند. هرکدام از این حوزه‌ها خود به وظایف دیگری تقسیم می‌شوند که این وظایف کاملاً با یکدیگر رابطه دارند و دارای هماهنگی هستند. درمجموع ما در این ۶ حوزه دانشی با ۳۰ وظیفه آشنا می‌شویم که بنا به نیاز یک تحلیلگر کسب‌وکار آن‌ها را انتخاب و اجرا می‌نماید.

راهنمای BABOK هرکدام از این وظایف را با ساختار و جزئیات خوبی به شکل سیستماتیک توصیف می‌کند. حوزه‌های دانش عبارت‌اند از:

 • برنامه‌ریزی و نظارت بر تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار
 • استخراج و همکاری
 • مدیریت چرخه حیات نیازمندی‌ها
 • تجزیه‌وتحلیل استراتژی
 • تجزیه‌وتحلیل نیازمندی‌ها و تعریف طراحی
 • ارزیابی راهکار

توانایی‌ها

طبق تعریف کتاب راهنمای BABOK، بخش توانایی‌ها، شامل تعاریفی از رفتارها، مشخصات، دانش و خصوصیات شخصی است که به بهبود تحلیل کسب‌وکار کمک می‌کند. توانایی‌هایی که در راهنما توصیف‌شده، عمومی است و می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم به کار رود. توانایی‌ها به ۶ قسمت تقسیم‌بندی شده‌اند، مثل تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله، توانایی ارتباط عمومی و غیره. این توانایی‌ها می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم کاربردی باشد. هدف BABOK از تعریف این بخش این بوده که دید مناسبی هم به کارفرمایان و هم به متقاضیان کار در خصوص مهارت‌ها و توانمندی‌های موردنیاز این شغل بدهد.

تکنیک‌ها

راهنما برای هر وظیفه‌ای در حوزه‌های مختلف، یک سری تکنیک‌ها در نظر گرفته است. یک تحلیل‌گر کسب‌وکار می‌تواند از این تکنیک‌ها استفاده کند تا وظایف خود را انجام دهد. این راهنما، معروف‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌ها را جمع‌آوری کرده است. علاوه بر آن، راهنمای BABOK می‌گوید که تحلیل‌گران کسب‌وکار از تجربه و قدرت تصمیم‌گیری خود استفاده کرده و مناسب‌ترین تکنیک را برای آن وضعیت انتخاب و از آن استفاده می‌کنند.

چشم‌اندازها

تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار از طیف وسیعی از چشم‌اندازها (زوایای دید) تشکیل‌شده است. راهنمای BABOK چندین مورد از این زاویه دیدها را توصیف می‌کند: چابکی، هوش کسب‌وکار، فناوری اطلاعات، معماری کسب‌وکار و مدیریت فرایند کسب‌وکار. زاویه دیدها را می‌توان به‌عنوان یک لنز تصور کرد که از طریق آن متخصص تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار فعالیت‌های کاری خود را بر اساس زمینه فعلی مشاهده می‌کند. ممکن است یک یا چندین زاویه دید برای یک برنامه به کار رود و زاویه دیدهای ذکرشده در برنامه راهنمای BABOK تمام زمینه‌های تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار یا مجموعه کاملی از رشته‌های تحلیل کسب‌وکار را نشان نمی‌دهد.

همان‌طور که گفته شد، تصور نمی‌شود این زاویه دیدها نمایانگر تمام زاویه دیدهای ممکن از تحلیل کسب‌وکار باشد. زاویه دیدهای موردبحث در راهنمایی BABOK بیانگر برخی از زاویه دیدهای رایج در مورد تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار است. همچنین، زاویه دیدها منحصربه‌فرد نیستند، زیرا یک برنامه ممکن است بیش از یک زاویه دید را به کار ببرد.

انتهای مطلب/