می‌توان گفت که بسیاری از سازمان‌ها علاوه بر انجام کارهای روزمره و معمول خود در راستای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها ناچار به تعریف پروژه‌های اعمال تغییرات سازمانی و یا بهبود فرآیندها و یا توسعه یک محصول یا خدمت جدید هستند. ازاین‌رو، وظیفه تحلیل‌گران کسب‌وکار پر کردن شکاف بین فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها است که از این طریق می‌توانند به ارزیابی فرایندها، تعیین الزامات و ارائه توصیه‌ها و گزارش‌ها به مدیران و ذینفعان بپردازند.

بنابراین، شرح وظیفه کاری برای یک تحلیلگر کسب‌وکار دقیقاً چیست؟ اخیراً تعداد زیادی عنوان شغلی معرفی‌شده است که مستقیماً از تعریف نقش بیان‌شده در راهنمای babok آمده است. این‌یک نشانه خوب است. اتخاذ و ادغام این اصول به‌عنوان بهترین شیوه‌ها در محیط سازمانی منجر به قوی‌تر شدن روند تحلیل کسب‌وکار، تحلیلگران بهتر در حوزه کسب‌وکار و اعتبار و انسجام بیشتر در نقش تحلیلگران کسب‌وکار امروز خواهد شد. در اینجا لیستی کوتاه از مسئولیت‌های شغلی تحلیلگر کسب‌وکار از راهنمای babok آورده شده است:

 • اطلاعات سازمان را کشف، ترکیب و تجزیه‌وتحلیل می‌کند.
 • مشکلات، فرصت‌ها و اهداف سازمان را در متن شرایط موردنیاز درک می‌کند.
 • نیازها و راهکارها را تجزیه‌وتحلیل می‌کند.
 • استراتژی‌ها را طراحی و تغییرات را تعیین می‌کند.
 • همکاری با ذی‌نفعان را تسهیل می‌کند.

توجه داشته باشید:

در بسیاری از سازمان‌ها، افرادی که تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را انجام می‌دهند عنوان «تحلیلگر کسب‌وکار» را ندارند. هرکسی که کار تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را انجام دهد، بدون توجه به‌عنوان شغل، می‌تواند نقش تحلیلگر کسب‌وکار را داشته باشد. راهنمای babok تعدادی از وظایف شغلی را که ممکن است کار تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را انجام دهند. ازجمله تحلیلگران سیستم کسب‌وکار، مهندس نیازمندی‌ها، تحلیلگران فرآیند، مدیر یا مالک محصول، تحلیلگران بنگاه‌ها، معماران کسب‌وکار و مشاوران مدیریت بیان کرده است، بنابراین:

تحلیلگر کسب‌وکار شخصی است که وظایف تحلیل کسب‌وکار را بدون توجه به‌عنوان شغل یا نقش سازمانی آنها، انجام می‌دهد. تحلیلگران کسب‌وکار وظیفه کشف، ترکیب و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از منابع مختلف در یک سازمان ازجمله ابزارها، فرآیند، مستندات و ذی‌نفعان را بر عهده‌دارند. تحلیلگر کسب‌وکار مسئول تعیین نیازهای واقعی ذی‌نفعان – که معمولاً شامل تحقیق و روشن شدن خواسته‌های ابرازشده آنها می‌شود – برای تعیین موضوعات و دلایل اساسی، است. تحلیلگران کسب‌وکار در تراز کردن راهکارهای طراحی‌شده و تحویل یافته با نیاز ذی‌نفعان نقش دارند.

به‌بیان‌دیگر، فعالیت‌هایی که تحلیلگران کسب‌وکار انجام می‌دهند شامل موارد زیر است:

 • درک مشکلات و اهداف سازمان
 • تجزیه‌وتحلیل نیازها و راهکارها
 • تدوین استراتژی‌ها
 • ایجاد تغییرات
 • تسهیل همکاری ذی‌نفعان

گفتیم که تحلیل کسب‌وکار فقط شغل یا سمت سازمانی نیست و همه در سازمان به آن نیاز دارند. سایر عناوین شغلی رایج برای افرادی که تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را انجام می‌دهند عبارت‌اند از:

 • معمار کسب‌وکار
 • تحلیلگر سیستم‌های کسب‌وکار
 • تحلیلگر داده‌ها
 • تحلیلگر سازمانی
 • مشاور مدیریت
 • تحلیلگر فرآیند
 • مدیر تولید
 • مالک محصول
 • مهندس نیازمندی‌ها
 • تحلیلگر سیستم

انتهای مطلب/