این کار شامل بسیاری از مهارت‌های نرم می‌شود که بیشتر انسان‌محور هستند تا فناوری محور. تحلیلگران باید چگونگی استفاده از انواع تکنیک‌های استخراج و چگونگی ارائه اطلاعات به زبان اشکال را بدانند. تحلیلگر تأثیرگذار کسب‌وکار، ارتباطات قوی و مهارت‌های فردی را بادانش فنی حوزه کسب‌وکار و شخصیت مناسب برای این کار ترکیب می‌کند. صبر و تمایل واقعی برای کار با افراد، از عوامل کلیدی موفقیت هستند.

مهارت‌های نرم تجزیه‌وتحلیل مؤثر کسب‌وکار را پشتیبانی می‌کند و اجرای آن را ممکن می‌کند. دانستن اینکه چه‌کاری باید انجام شود و چه زمانی این کار را انجام دهید، یک شروع خوب برای یک تحلیلگر کسب‌وکار است، اما نحوه‌ی انجام این کار درواقع تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند! راهنمای babok این رفتارها را به‌عنوان شایستگی‌های اساسی تحلیلگران مؤثر در کسب‌وکار معرفی می‌کند. این مهارت‌های اساسی از کاربرد تکنیک‌های تجزیه‌وتحلیل ‌گرفته تا مدیریت مسئله تا پرداختن به دغدغه‌های کاربردی بودن راهکار متغیر است.

طبق گفته موسسه بین‌المللی تحلیل کسب‌وکار، برخی از مهم‌ترین مهارت‌ها و تجارب برای یک تحلیلگر کسب‌وکار عبارت‌اند از:

 • مهارت‌های شفاهی و نوشتاری
 • مهارت‌های بین فردی و تعاملی
 • مهارت‌های تسهیل
 • تفکر تحلیلی و حل مسئله
 • توانایی تکمیل جزئیات و سطح بالای دقت
 • مهارت‌های سازمانی
 • آگاهی از ساختار کسب‌وکار
 • تجزیه‌وتحلیل متقابل
 • مهندسی نیازمندی‌ها
 • تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها
 • مدل‌سازی فرایندها
 • درک شبکه‌ها، پایگاه‌های داده و سایر تکنولوژی‌ها

این‌که تحلیلگر کسب‌وکار در سازمان چه عنوان یا سمت شغلی دارد مهم نیست، بلکه مهم انجام وظایف تحلیلگری کسب‌وکار است. به‌عبارت‌دیگر، در یک سازمان از رأس سازمان تا سطح کارشناسی می‌توانند تحلیلگر کسب‌وکار باشند.

انتهای مطلب/