Babok، به‌عنوان رفرنس درزمینهٔ ی تحلیل کسب‌وکار به شمار می‌رود. که در جایگاه یک راهنمای کامل و جامع برای تحلیل کسب‌وکار، منبع رسمی برای تحلیل‌گران کسب‌وکار و امتحان‌های IIBA است.

مجموعه‌ای از بهترین شیوه‌های پذیرفته‌شده عمومی که توسط راهنمای Babok تعریف‌شده‌اند، این کتاب را به یک منبع اساسی برای هر تحلیلگر کسب‌وکار تبدیل می‌کند. شما باید از این چارچوب اصلی تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار استفاده کرده و آن را برای خود و پروژه‌های خود عمل کنید. زمینه‌های دانش، فعالیت‌ها و وظایف مرتبط و مهارت‌های لازم برای انجام آنها نقطه شروع ارزشمندی را برای معرفی، اعتبارسنجی و یا بهبود فرایندهای تحلیل کسب‌وکار شما در سراسر سازمان به شما می‌دهد. حتی بهتر از این، دامنه راهنمای Babok فعالیت‌های قبل از پروژه، چرخه عمر کامل پروژه، عمر عملیات و راهکار نهایی را در برمی‌گیرد.

راهنمایی Babok بر ایجاد شایستگی‌های اساسی تمرکز دارد که امروزه یک تحلیلگر موفق، درزمینهٔ پروژه‌ها برنامه‌ریزی با آنها نیاز دارد. راهنمای Babok تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را به‌عنوان “عملی برای ایجاد تغییر در یک سازمان بابیان نیازها و توصیه راهکارهایی که ارزش آنها را به ذینفعان ارائه می‌دهد” تعریف می‌کند. به بیان ساده‌تر، یک تحلیلگر کسب‌وکار به‌عنوان هر کس که این فعالیت‌های تحلیل کسب‌وکار را انجام می‌دهد، تعریف‌شده است.

هنگام بررسی تحلیل کسب‌وکار در یک سازمان، باید مطمئن شوید که می‌دانید سازمان چگونه به تحلیلگران کسب‌وکار خود نگاه می‌کند. اول، نقش تحلیلگر کسب‌وکار چیست؟ دوم، رابطه مورد انتظار بین تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه چیست؟ و سوم، ذینفعانی که تحلیلگر کسب‌وکار با آنها در طول مسیر تعامل خواهد داشت، چه کسانی هستند؟

IIBA (موسسه بین‌المللی تحلیل کسب‌وکار) سطوحی از مدرک تحلیل کسب‌وکار را نیز معرفی کرده است. راهنمای Babok منبع همه‌ این سطوح می‌باشد و صرفاً تفاوت در میزان تجربه و سوابق فرد متقاضی و سطح آزمون موردنظر است.

هدف اصلی راهنمای Babok تعریف حرفه‌ای تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و ارائه مجموعه‌ای از شیوه‌های متداول یا همان به روش‌ها است این کمک می‌کند تا تحلیلگران کسب‌وکار، مهارت‌های لازم برای انجام‌وظیفه تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را بدانند. راهنمایی Babok همچنین به افرادی که با تحلیلگران کسب‌وکار، کار می‌کنند و آنها را به کار می‌گیرند کمک می‌کند مهارت‌ها و دانش موردنیاز خود را از یک فرد ماهر دریافت کنند. تحلیل کسب‌وکار یک حرفه گسترده است که در آن تحلیلگران کسب‌وکار ممکن است کارهایی را برای انواع مختلف برنامه‌ها در سراسر یک سازمان انجام دهند. کارشناسان ممکن است از مهارت‌ها، دانش، توانایی‌ها، اصطلاحات، نگرش‌های مختلفی که هنگام انجام‌وظیفه‌های تحلیل کسب‌وکار استفاده می‌کنند، استفاده کنند.

راهنمای Babok یک چارچوب مشترک برای همه دیدگاه‌ها است و وظایف تحلیل کسب‌وکار را که برای تحلیل صحیح یک تغییر یا ارزیابی لزوم ایجاد تغییر انجام می‌شود، توصیف می‌کند. وظایف ممکن است ازنظر شکل، ترتیب یا اهمیت برای تحلیل‌گران کسب‌وکار فردی یا برای برنامه‌های مختلف متفاوت باشد. شش حوزه‌ راهنمای Babok (برنامه‌ریزی و نظارت بر تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار، استخراج و همکاری، مدیریت چرخه حیات نیازمندی‌ها، تحلیل استراتژی، تجزیه‌وتحلیل نیازها و تعریف طراحی (RADD) و ارزیابی راهکار) امر تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار را در محدوده یک پروژه یا در تکامل مداوم و پیشرفت کلی سازمان توصیف می‌کند.

انتهای مطلب/