انجمن بین المللی تحلیل کسب و کار (IIBA) به رسم هر سالۀ خود با پایان سال میلادی و آغاز سال جدید، یک گزارش تحلیلی و اینفوگرافیک از وضعیت تحلیل کسب و کار در سالی که گذشت، ارائه می دهد. با پایان سال 2022 شاهد یک گزارش جدید هستیم. گزارشی مالامال از نمودار، دیاگرام و اعدام و ارقام که یک ذهنیت کلی و جذاب از وضعیت تحلیل کسب و کار ارائه می دهد. ساختار آماری که توسط این گزارش تهیه شده است از طریق پرسشنامه از حدود 4200 نفر تحلیلگر کسب و کار در در مجموع 165 کشور دنیا تهیه شده است که به طور میانگین به صورت 25% در پنج قاره متفاوت دنیا قرار گرفته اند.

یکی از اولین نکاتی که IIBA روی آن تأکید می کند رسیدن به توازن درآمدی بین جنسیت زن و مرد در دنیا در حوزه تحلیل کسب و کار است. IIBA مثل بسیاری از سازمان های دیگر دنیا در حوزۀ استانداردها، نسبت به برابری زن و مرد حساس است و این توازن درآمدی را به فال نیک گرفته است. در این گزارش زنان و مردان با میانگین درآمدی 82 هزار دلار در سرتاسر دنیا مشغول به فعالیت هستند. نکته دیگر این است که تحلیلگران کسب و کار در دنیا اغلب جوان هستند و با میانگین سنی 25 تا 35 سال مشغول به فعالیت هستند. این بیانگر جوان بودن رشتۀ تحلیل کسب و کار در دنیا نیز هست که سبب شده است افراد جوان به سمت آن گرایش پیدا نمایند.

از سوی دیگر IIBA تاکید می کند که فرصت های شغلی برای حوزۀ تحلیل کسب و کار در دنیا رو به فزونی یافته است و چیزی نزدیک به 100 هزار فرصت شغلی فعال در حوزۀ تحلیل کسب و کار وجود دارد. به نظر می رسد بازار این رشته کماکان گرم است و گرم تر نیز می شود و افراد می توانند با ورود به این حوزه، در پیدا کردن یک شغل بین المللی مناسب، ترغیب شوند. گزارش بیانگر آن است که کماکان نقش تحلیلگر کسب و کار با حدود 25% مهم ترین نقش شغلی در بین کسب و کار های این حوزه است و پس از آن، متخصصان فرآیند، تضمین کیفیت و متخصصان داده در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

نوع صنایعی که تحلیلگران کسب و کار در آن فعالیت می کنند نیز از منظر IIBA پنهان نمانده است، طبق گزارش این افراد بیشتر در صنایع فناوری اطلاعات، بانک داری و مشاوره مشغول به فعالیت هستند. در این گزارش، IIBA دست به یک نوآوری جالب زده است و به افرادی که می خواهند در حوزۀ تحلیل کسب و کار وارد شوند و به توسعۀ شغلی برسند، یک مسیر جالب را معرفی کرده است. این مسیر سه مرحله ای عبارتند از:

شناسایی توانمندی ها و قابلیت های تحلیلگر کسب و کار
ارزیابی وضعیت فعلی قابلیت ها
توسعۀ و تحقق قابلیت های جدید

IIBA برای هرکدام از موارد فوق، به صورت میانگین بین 2 تا 5 سال بازۀ توسعۀ شغلی در نظر می گیرد. در بخش دیگری از گزارش، IIBA به اهمیت اخذ مدارک بین المللی تحلیل کسب و کار می پردازد و طبق گزارش آن حدود 92% افراد پیشنهاد کرده اند که برای توسعۀ شغلی در حوزۀ تحلیل کسب و کار، حتماً گواهینامه های بین المللی تحلیل کسب و کار دریافت نمایند. بخش دیگری از گزارش اختصاص دارد به اهمیت رویکردهای چابک. در این رویکردها کماکان مثل سال های قبل اسکرام رتبه نخست را دارد، اما مشاهده می کنیم که DevOps به رتبۀ دوم بعد از اسکرام رسیده است و این نشان از اهمیت این متدولوژی جدید است. حوزۀ مالکیت محصول نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است./

دریافت گزارش