رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به‌اشتباه درک شده و معمولاً با نقش‌های سازمانی دیگر اشتباه گرفته می‌شود. نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به خاطر همپوشانی با نقش مدیر پروژه اشتباه گرفته می‌شود؛ بااین‌حال، آن‌ها هر دو از نقش‌های حیاتی در برنامه‌ها و پروژه‌ها به‌حساب می‌آیند....
یک تحلیلگر کسب‌وکار چه مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

یک تحلیلگر کسب‌وکار چه مهارت‌هایی باید داشته باشد؟

این کار شامل بسیاری از مهارت‌های نرم می‌شود که بیشتر انسان‌محور هستند تا فناوری محور. تحلیلگران باید چگونگی استفاده از انواع تکنیک‌های استخراج و چگونگی ارائه اطلاعات به زبان اشکال را بدانند. تحلیلگر تأثیرگذار کسب‌وکار، ارتباطات قوی و مهارت‌های فردی را بادانش فنی حوزه...
مسئولیت‌های اصلی یک تحلیلگر کسب‌وکار چیست؟

مسئولیت‌های اصلی یک تحلیلگر کسب‌وکار چیست؟

می‌توان گفت که بسیاری از سازمان‌ها علاوه بر انجام کارهای روزمره و معمول خود در راستای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها ناچار به تعریف پروژه‌های اعمال تغییرات سازمانی و یا بهبود فرآیندها و یا توسعه یک محصول یا خدمت جدید هستند. ازاین‌رو، وظیفه تحلیل‌گران کسب‌وکار...
تحلیل کسب‌وکار چیست؟

تحلیل کسب‌وکار چیست؟

عدم شناسایی الزامات درست به‌عنوان دومین علت شکست پروژه‌ها (در صنایع مختلف) معرفی‌شده است و سازمان‌هایی که در موضوع تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار فاقد دانش و بلوغ کافی بودند. در عملکرد مالی و اجرای استراتژی‌های سازمان و سایر موارد با شکست یا اثربخشی بسیار پایینی مواجه شدند....