رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

رابطه میان تحلیلگر کسب‌وکار و مدیر پروژه

نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به‌اشتباه درک شده و معمولاً با نقش‌های سازمانی دیگر اشتباه گرفته می‌شود. نقش تحلیلگر کسب‌وکار اغلب به خاطر همپوشانی با نقش مدیر پروژه اشتباه گرفته می‌شود؛ بااین‌حال، آن‌ها هر دو از نقش‌های حیاتی در برنامه‌ها و پروژه‌ها به‌حساب می‌آیند....